Vleeskuikenbedrijf uit Hannuit breidt uit voor de toekomst

Guido Colaers

24 jun. 2024

Op 15 maart vierden Michaël en Amélie Coulouse-Wautelet samen met sectorgenoten, familie en vrienden de officiële opening van hun twee nieuwe vleeskuikenstallen: een deugddoend moment om met een goed glas en een lekkere portie frieten met kip de recente uitbreiding van Ferme Wautelet in Hannuit in het Belgische Wallonië te vieren.

Familiebedrijf: van vader op dochter

Reeds in 1995 bouwde Amelies vader, Marc Wautelet, in Hannuit twee vleeskuikenstallen en zorgde hij destijds zo voor diversificatie op het bedrijf dat hij van zijn vader overnam. Tot die tijd was de landbouwactiviteit gefocust op akkerbouw, varkens- en vleesveeteelt. Het bedrijf is gelegen in de regio ‘Hesbaye’ die bekend is voor zijn uiterst vruchtbare gronden. Granen en suikerbieten worden van oudsher massaal geteeld in deze Belgische landstreek. Over de stap die destijds werd genomen, was goed nagedacht. Eigen granen konden via de pluimveetak opgewaardeerd worden en stilaan werden de varkens- en rundveetak afgebouwd. De twee daaropvolgende decennia lag de focus volledig op de uitbreiding van de akkerbouwtak. De aardappelteelt zat in de lift en naast een graanschuur werd de opslagcapaciteit voor aardappelen flink vergroot. Sinds 2009 is Amélie actief binnen het bedrijf en enkele jaren later kon zij de landbouwmicrobe doorgeven aan haar partner, Michaël.

 

Verdere ontwikkeling van de pluimveetak

Het vertrouwen dat in de jaren negentig in de pluimveesector werd gesteld, is de voorbije jaren enkel maar gegroeid. De gestegen vraag naar kippenvlees en de daarbij horende financiële stabiliteit overtuigde Michaël en Amélie om in 2018 de kuikenactiviteit uit te breiden. Ondanks het idee dat “in Wallonië nog alles mag en kan”, stuitten zij op nogal wat weerstand waardoor het uiteindelijk toch drie jaar duurde eerdat de vergunning definitief binnen was. Door de moeilijke en onstabiele post-covid-periode werd het hele project even ‘on hold’ gezet, maar in 2023 startte dan de bouw van twee nieuwe stallen met een totale capaciteit van ruim 50.000 kuikens. De keuze voor twee minder grote stallen was duidelijk overwogen. Ten eerste op stedenbouwkundig vlak maar tegelijkertijd ook voor de optimalisatie van de productieresultaten. Twee kleinere eenheden zijn nu eenmaal makkelijker te managen dan één hele grote.

Ferme Wautelet in Hannuit met de twee nieuwe vleeskuikenstallen.

Welzijn voor het kuiken en de kweker

In het Waalse gewest is er nog geen sprake van een stikstofplan en de bijhorende emissienormen. Ondanks deze wettelijke gunstige maatregel werd er niet getwijfeld over de keuze voor een warmtewisselaar. Reeds sinds 2010 zijn de bestaande stallen ermee uitgerust en de positieve ervaring op vlak van het verbeterde klimaat en het werkcomfort in combinatie met de reductie van de verwarmingskosten deed er niemand nog aan twijfelen. De nauwe samenwerking met de kuikenplanning van De Heus Voeders zorgt al jaren voor de productie van Colruytwaardige, reguliere vleeskuikens. Deze Belgische retailer stelt in het bijhorende lastenboek de daglichtvoorziening als een basis eis, waardoor enkele jaren geleden al de bestaande stallen werden aangepast. Om te kunnen blijven voldoen aan de daglichteis, werden logischerwijze de nieuwe stallen hiermee ook direct uitgerust. Het feit dat alle stallen optimaal voorzien zijn stelt Michaël en Amélie ook in staat om direct te schakelen als er opportuniteiten met alternatieve vleeskuikens op hun pad komen.

Michaël en Amélie Coulouse-Wautelet in een van de twee, pas geopende, nieuwe vleeskuikenstallen.

Eigen tarwe wordt opgewaardeerd bij de vleeskuikens

Gebruik van lokaal geteelde tarwe

De directe link met de regionale akkerbouwtak creëert een optimale situatie op vlak van tarwegebruik. Eigen tarwe en die van telers uit de omgeving wordt opgewaardeerd bij de vleeskuikens. Hiertoe werd een 15-tonse opslagbunker geplaatst welke dient als graansilo voor de twee stallen. Om eventuele stenen of onzuiverheden in het graan te verwijderen werd er na de bunker een graanreiniger geplaatst. De laatste jaren is deze werkwijze bij andere kwekers in de regio veelvuldig toegepast met positieve ervaringen. Naast tarwe komt er uiteraard ook stro van het veld, wat op het bedrijf standaard gebruikt wordt als bodemstrooisel. Het kort gehakseld stro functioneert perfect en garandeert een mooie strooisellaag en bijhorend lage voetzoollaesies. Veranderen naar een ander, commercieel, strooiselmateriaal is onnodig aldus Michaël.

Eigen tarwe en die van telers uit de omgeving wordt aan de kuikens gevoerd. Het stro dat daarnaast van het veld komt, wordt gebruikt als bodemstrooisel

Sterke basis voor de toekomst

Broeierij Vervaeke leverde als vaste partner eind maart de eerste Ross 308 kuikens in de nieuwe stallen en zo werd de echte start gemaakt. De uitbreiding in de kuikens vormt met de complete akkerbouw een nieuwe basis voor de toekomstige generatie. Vaste medewerker Henri springt in de kuikens bij als Amélie en Michaël handen tekortkomen. Dochter Pétronille, tevens Henri’s vriendin, werkt nu nog buitenshuis maar is er graag bij als er hulp nodig is. De microbe gaat verder...

Wij wensen Amélie en Michaël, Pétronille en Henri veel zakelijk succes maar ook alle werkplezier voor een mooie toekomst samen.

Blijf op hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de vleespluimveesector? Meld je dan aan voor ons magazine De Vooruit!

Aanmelden voor de Vooruit!

Guido Colaers

Specialist pluimvee

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het houden van vleeskuikens? Neem dan gerust contact met me op.