Rosé Totaalplan

Een hoog rendement met gezonde rosé kalveren

Edwin van Werven

Verkoopleider

Rosé Totaal Plan

Een goede en gezonde ontwikkeling

Neem contact op met onze expert

Rosé kalveren met ruimte

Het Rosé Totaal Plan van De Heus Voeders heeft als doelstelling het rosékalf optimaal te ontwikkelen. Hierbij is de ontwikkeling van het karkas op jonge leeftijd cruciaal. Door voldoende skeletontwikkeling en ruimte aan het dier, zorgen we voor de basis van een zwaar, hard groeiend en gezond kalf. Het Rosé Totaal Plan is breed getest en zorgt voor de juiste voeding in de juiste periode. Het plan is opgedeeld in 4 fases om zo de behoefte van het dier in elke fase op de juiste manier in te vullen. Ons assortiment Rosé Voeders is onderverdeeld in 4 fases met bijbehorende voerlijnen.


Opfokfase 0-10 weken

De Opfokfase duurt van opzet tot ongeveer 10 weken leeftijd. In deze fase is het doel het kalf veilig op te starten met een hoge daggroei. De basis voor een goede pensontwikkeling ligt in deze periode. Hoe beter we de pens kunnen ontwikkelen, hoe efficeinter wordt de groei in de latere fasen. Met onze voeders, al dan niet gecombineerd met mais en/of stro proberen we het dier optimaal te laten presteren. Voor veiligheid en gezondheid hebben we een Prevent en een Omnigen verrijkte soort in deze fase. De kernpunten van de groeifase:

 • Benutting hoge jeugdgroei jonge dieren
 • Ontwikkeling in karkas en spieren
 • Denk aan structuur voor penswerking
 • Controle opname
 • Zorg voor voldoende eiwitaanbod, met name voor karkasontwikkeling
 • Controleer de vertering en stuur bij waar nodig

Groeifase 11-20 weken

De Groeifase begint na de opstartfase en duurt tot ongeveer 20 weken leeftijd. In deze leeftijd willen we met name ontwikkeling zien in de karkasgroei van het dier. Ontwikkeling van botten en spierweefsel zorgen voor ruimte waar in de latere fasen gewicht aan “gehangen” kan worden. Een goede verhouding in energie en eiwit is in deze fase van groot belang. Kernpunten groeifase:

 • Benutting hoge jeugdgroei jonge dieren
 • Ontwikkeling in karkas en spieren
 • Denk aan structuur voor penswerking
 • Controle opname
 • Zorg voor voldoende eiwitaanbod, met name voor karkasontwikkeling
 • Controleer de vertering en stuur bij waar nodig

Sprintfase 6 weken voor afmestfase

De Sprintfase is een periode van 6 weken ter voorbereiding op de afmestfase. De dieren worden geconcentreerder gevoerd, zonder dat we de vetbedekking teveel willen zien. Dieren moeten doorgroeien met een hoge ruwvoer en krachtvoeropname. Het is belangrijk de balans te houden zodat de kalveren graag blijven. Kernpunten sprintfase:

 • Niet meer gaan wisselen in groepen
 • Zorg voor geleidelijke overgang in rantsoenen
 • Energie in deze fase verhogen
 • Check de voeropname
 • In deze fase hoge groei met volop vleesaanzet

Afmestfase slachtrijp

De Afmestfase is de fase waarin het kalf slachtrijp gemaakt wordt. Dit doen we door geconcentreerder en met name energierijker te gaan voeren. Daar de spiergroei en de karkasontwikkeling er zijn vanuit de voorgaande fasen, nemen we het eiwitniveau terug. De afmestvoeders zijn veilig en hebben een hoog niveau van smakelijkheid zodat de kalveren tot het einde toe goed blijven vreten. Kernpunten afmestfase:

 • Rust in de stal
 • Voeropname hoog houden door smakelijkheid
 • Klimaat, zorg voor frisse stal met lage
 • luchtvochtigheid
 • Intensiveren van rantsoen, energie verhogen
 • Ontwikkeling vetbedekking

Gevoelig voor coccidiose?

De gezondheid van het dier is cruciaal om optimaal te presteren. Omnigen is een product wat de weerstand van het dier verbetert. We zien goede resultaten in het aantal behandelingen van koppels kalveren alsook in de genezing en de preventie. De RSB Prevent helpt op bedrijven die gevoelig zijn voor coccidiose, door verrijking met anticoccidiose


Contact expert

Wil je hulp bij het optimaal ontwikkelen van je rosé kalveren? 

Edwin van Werven

Verkoopleider

Rosé Totaal Plan

Een goede en gezonde ontwikkeling

Neem contact op met onze expert